B2Seeds - produkcja nasion i zbóz

Produkcja i sprzedaż materiału siewnego do firm

Żyto hybrydowe

KWS Binntto

Stabilne źdźbło, tęgi plon.

Jednostka siewna = 1 mln żywych nasion.

PROFIL ODMIANY:

Typ odmiany hybrydowa

Właściwości plonotwórcze:

Plon ziarna* a1 [% wzorca] 132
Plon ziarna* a2 [% wzorca] 131
Masa 1000 ziaren [g] 33,4

Odporność na choroby:

Mączniak prawdziwy [skala 9°] 7,5
Rdza brunatna [skala 9°] 7,6
Rdza źdźbłowa [skala 9°] 7,8
Rynchosporioza [skala 9°] 8,1
Choroby podstawy źdźbła [skala 9°] 8,1
Septorioza liści [skala 9°] 7,2

Cechy rolniczo-użytkowe:

Wysokość roślin a1 [cm] 142
Wyleganie [skala 9°] 6,4
Porastanie ziarna w kłosach [wyniki zbonitowane] 5

Jakość:

Liczba opadania [wyniki zbonitowane] 5

Źródło danych: COBORU, Lista Opisowa Odmian 2016,
a1 - przeciętny poziom agrotechniki, a2 - wysoki poziom agrotechniki.

KWS Bono

Tolerancyjne na suszę.

Jednostka siewna = 1 mln żywych nasion.

PROFIL ODMIANY:

Rok wpisania do krajowego rejestru: 2014
Typ odmiany: hybrydowa

Właściwości plonotwórcze:

Plon ziarna* a1 [% wzorca] 121
Plon ziarna* a2 [% wzorca] 119
Masa 1000 ziaren [g] 31,7

Odporność na choroby:

Mączniak prawdziwy [skala 9°] 7,3
Rdza brunatna [skala 9°] 6,7
Rdza źdźbłowa [skala 9°] 7,5
Rynchosporioza [skala 9°] 7,4
Choroby podstawy źdźbła [skala 9°] 7,8
Pleśń śniegowa [skala 9°] 8,2
Septorioza liści [skala 9°] 7

Cechy rolniczo-użytkowe:

Reakcja na Al +++ [wyniki zbonitowane] 4
Wysokość roślin a1 [cm] 140
Wyleganie [skala 9°] 4,9
Kłoszenie [liczba dni od 01.01] 132
Porastanie ziarna w kłosach [wyniki zbonitowane] 5
Sporysz [g/kg] 0,4
Dojrzałość pełna [liczba dni od 01.01] 205

Jakość:

Wyrównanie ziarna (> 2,2 mm) [%] 74
Gęstość ziarna w stanie zsypnym [wyniki zbonitowane] 6
Liczba opadania [wyniki zbonitowane] 4
Zawartość białka [wyniki zbonitowane] 3
Wydajność mąki [%] 52,6
Początkowa temp. kleikowania [°C] 57,7
Końcowa temp. kleikowania [°C] 71,3
Lepkość maks. kleiku skrobiowego [j.Br] 598
Zawartość cukrów ogółem [% s. m.] 64,7

Źródło danych: COBORU, Lista Opisowa Odmian 2016
a1 - przeciętny poziom agrotechniki, a2 - wysoki poziom agrotechniki.

KWS Livado

Nowy wymiar plonu.

Jednostka siewna = 1 mln żywych nasion.

PROFIL ODMIANY:

Rok wpisania do krajowego rejestru 2015
Typ odmiany hybrydowa

Właściwości plonotwórcze:

Plon ziarna* a1 [% wzorca] 122
Plon ziarna* a2 [% wzorca] 116
Masa 1000 ziaren [g] 31,2

Odporność na choroby:

Mączniak prawdziwy [skala 9°] 7,7
Rdza brunatna [skala 9°] 7,7
Rdza źdźbłowa [skala 9°] 8
Rynchosporioza [skala 9°] 7,9
Choroby podstawy źdźbła [skala 9°] 7,9
Pleśń śniegowa [skala 9°] 8,6
Septorioza liści [skala 9°] 7,6

Cechy rolniczo-użytkowe:

Reakcja na Al +++ [wyniki zbonitowane] 4
Wysokość roślin a1 [cm] 143
Wyleganie [skala 9°] 5
Kłoszenie [liczba dni od 01.01] 132
Porastanie ziarna w kłosach [wyniki zbonitowane] 5
Sporysz [g/kg] 0,3
Dojrzałość pełna [liczba dni od 01.01] 205

Jakość:

Wyrównanie ziarna (> 2,2 mm) [%] 77
Gęstość ziarna w stanie zsypnym [wyniki zbonitowane] 5
Liczba opadania [wyniki zbonitowane] 6
Zawartość białka [wyniki zbonitowane] 4
Wydajność mąki [%] 49,7
Początkowa temp. kleikowania [°C] 58
Końcowa temp. kleikowania [°C] 73,6
Lepkość maks. kleiku skrobiowego [j.Br] 662
Zawartość cukrów ogółem [% s. m.] 63,8

Źródło danych: COBORU, Lista Opisowa Odmian 2016,
a1 - przeciętny poziom agrotechniki, a2 - wysoki poziom agrotechniki.

KWS Serafino

Stabilne plonowanie w czasie stresu suszy.

Jednostka siewna = 1 mln żywych nasion.

PROFIL ODMIANY:

Typ odmiany hybrydowa

Cechy rolnicze:

Wysokość roślin [cm] 150 średnia
Odporność na wyleganie 5,5 średnia

Odporność na choroby:

Rdza brunatna 7,8 dość duża
Rdza źdźbłowa 7,6 średnia
Rynchosporioza 8,1 dość duża
Septorioza liści 7,3 dość duża
Choroby podstawy źdźbła 7,8 średnia
Podatność na sporysz* 4 Niska do średniej – system POLLENPLUS®

Struktura plonu:

Gęstość łanu* 6 średnia do dużej
Liczba ziaren w kłosie* 7 wysokie
Masa 1000 ziaren [g] 32,8 średnia
Plon ziarna w 2016 a1 [100%=66,8dt/ha] 132 [%]
Plon ziarna 2016 a2 [100%=76,4 dt/ha] 127 [%]

Jakość:

Liczba opadania 6 dość duża
Porastanie ziaren w kłosach 5 średnia

*Ocena własna KWS Lochow
Skala 9o COBORU: 1- ocena najmniej korzystna; 9-ocena najbardziej korzystna.