B2Seeds - produkcja nasion i zbóz

Produkcja i sprzedaż materiału siewnego do firm

Pszenica ozima

KWS Loft

Plony wyższe niż kiedykolwiek.

PROFIL ODMIANY:

Grupa jakościowa B
Rok wpisania do krajowego rejestru 2014

Właściwości plonotwórcze:

Plon ziarna* a1 [% wzorca] 108
Plon ziarna* a2 [% wzorca] 106
Masa 1000 ziarn [g] 43,9

 

Odporność na choroby:

Mączniak prawdziwy [skala 9°] 7,9
Rdza brunatna [skala 9°] 8,4
Brunatna plamistość liści [skala 9°] 7,8
Septorioza liści [skala 9°] 6,9
Septorioza plew [skala 9°] 7,5
Fuzarioza kłosów [skala 9°] 7,7
Choroby podstawy źdźbła [skala 9°] 8,3
Rdza żółta [skala 9°] 7,8

Cechy rolniczo-użytkowe:

Reakcja na Al+++ [wyniki zbonitowane] 5
Wysokość roślin a1 [cm] 93
Wyleganie [skala 9°] 7,1
Kłoszenie [liczba dni od 1.01] 150
Dojrzałość woskowa [liczba dni od 1.01] 203
Porastanie ziarna w kłosach [wyniki zbonitowane] 6
Zimotrwałość 2

 

Jakość:

Wyrównanie ziarna (>2,5 mm) [%] 82
Gęstość ziarna w stanie zsypnym [wyniki zbonitowane] 5
Liczba opadania [wyniki zbonitowane] 9
Zawartość białka [wyniki zbonitowane] 5
Wskaźnik sedymentacyjny SDS [wyniki zbonitowane] 7

 

* - Średni plon z doświadczeń 2013-2015 (ze wszystkich lat badań, w których dana odmiana występowała - trzech, dwóch lub jednego), wyliczony na podstawie Listy Opisowej Odmian 2016.

skala 9°:
• 1 - ocena najmniej korzystna,
• 9 - ocena najbardziej korzystna.

Rockefeller

Przewaga dzięki masie.

PROFIL ODMIANY:

Grupa jakościowa C
Rok wpisania do krajowego rejestru 2015

Właściwości plonotwórcze:

Plon ziarna*a1 [% wzorca] 108
Plon ziarna* a2 [% wzorca] 106
Masa 1000 ziarn [g] 41,4

 

Odporność na choroby:

Mączniak prawdziwy [skala 9°] 8,3
Rdza brunatna [skala 9°] 8,4
Brunatna plamistość liści [skala 9°] 7,8
Septorioza liści [skala 9°] 7,3
Septorioza plew [skala 9°] 7,2
Fuzarioza kłosów [skala 9°] 8,1
Choroby podstawy źdźbła [skala 9°] 8,5
Rdza żółta [skala 9°] 8,5

Cechy rolniczo-użytkowe:

Reakcja na Al+++ [wyniki zbonitowane] 6
Wysokość roślin a1 [cm] 93
Wyleganie [skala 9°] 7,8
Kłoszenie [liczba dni od 1.01] 153
Dojrzałość woskowa [liczba dni od 1.01] 206
Porastanie ziarna w kłosach [wyniki zbonitowane] 5
Zimotrwałość 2

 

Jakość:

Wyrównanie ziarna (>2,5 mm) [%] 76
Gęstość ziarna w stanie zsypnym [wyniki zbonitowane] 4
Liczba opadania [wyniki zbonitowane] 8
Zawartość białka [wyniki zbonitowane] 4

 

* - Średni plon z doświadczeń 2013-2015 (ze wszystkich lat badań, w których dana odmiana występowała - trzech, dwóch lub jednego), wyliczony na podstawie Listy Opisowej Odmian 2016.

Skala 9°:
• 1 - ocena najmniej korzystna,
• 9 - ocena najbardziej korzystna.

Solehio

Bardzo wczesna ostka jakościowa.

* odmiana z katalogu EU

PROFIL ODMIANY:

Termin kłoszenia 3 wczesny
Termin dojrzewania 3 wczesny
Wysokość roślin 4 niska do średniej
Skłonność do wylegania 4 mała do średniej
Skłonność do wymarzania 6 średnia do dużej

Podatność na choroby:

Mączniak 6 średnia do dużej
Septorioza liści 3 mała
DTR 4 mała do średniej
Rdza żółta 3 mała
Rdza brunatna 5 średnia
Fuzarioza kłosa 4 mała do średniej
Choroby podstawy źdźbła 6 średnia do dużej

 

Struktura plonu:

Gęstość łanu 6 średnia do wysokiej
Liczba ziaren w kłosie 6 średnia do wysokiej
Plon ziarna, poziom a1 7 wysoki
Plon ziarna, poziom a2 7 wysoki

Jakość:

Liczba opadania 6 średnia do wysokiej
Zawartość białka 4 mała do średniej
Grupa jakościowa A  

 

Źródło danych: Doświadczenia własne KWS Lochow, 2014

a1 - przeciętny poziom agrotechniki,
a2 - wysoki poziom agrotechniki.

KWS Dacanto

Przednia jakość ziarna.

PROFIL ODMIANY:

Grupa jakościowa B
Rok wpisania do krajowego rejestru 2011

Właściwości plonotwórcze:

Plon ziarna* a1 [% wzorca] 107
Plon ziarna* a2 [% wzorca] 105
Masa 1000 ziarn [g] 45,9

 

Odporność na choroby:

Mączniak prawdziwy [skala 9°] 7,7
Rdza brunatna [skala 9°] 8,2
Brunatna plamistość liści [skala 9°] 7,8
Septorioza liści [skala 9°] 6,9
Septorioza plew [skala 9°] 7,3
Fuzarioza kłosów [skala 9°] 7,2
Choroby podstawy źdźbła [skala 9°] 8,2
Rdza żółta [skala 9°] 8,7

Cechy rolniczo-użytkowe:

Reakcja na Al+++ [wyniki zbonitowane] 4
Wysokość roślin a1 [cm] 92
Wyleganie [skala 9°] 7,8
Kłoszenie [liczba dni od 1.01] 152
Dojrzałość woskowa [liczba dni od 1.01] 204
Porastanie ziarna w kłosach [wyniki zbonitowane] 5
Zimotrwałość 2

 

Jakość:

Wyrównanie ziarna (>2,5 mm) [%] 87
Gęstość ziarna w stanie zsypnym [wyniki zbonitowane] 5
Liczba opadania [wyniki zbonitowane] 8
Zawartość białka [wyniki zbonitowane] 4
Wskaźnik sedymentacyjny SDS [wyniki zbonitowane] 8

 

* - Średni plon z doświadczeń 2013-2015 (ze wszystkich lat badań, w których dana odmiana występowała - trzech, dwóch lub jednego), wyliczony na podstawie Listy Opisowej Odmian 2016.

skala 9°:
• 1 - ocena najmniej korzystna,
• 9 - ocena najbardziej korzystna.

Julius

Każdy chce go mieć.

* odmiana z katalogu EU

PROFIL ODMIANY:

Termin kłoszenia 5 średni
Termin dojrzewania 6 średni do późnego
Wysokość roślin 5 średnia
Skłonność do wylegania 3 mała
Zimotrwałość 5 duża

Podatność na choroby:

Mączniak 4 mała do średniej
Septorioza liści 3 mała
DTR 5 średnia
Rdza brunatna 4 mała do średniej
Rdza żółta 2 bardzo mała
Fuzarioza kłosa 5 średnia
Choroby podstawy źdźbła 5 średnia

 

Struktura plonu:

Gęstość łanu 6 średnia do wysokiej
Plon ziarna, poziom a1 7 wysoki
Plon ziarna, poziom a2 7 wysoki

Jakość:

Liczba opadania 8 wysoka do bardzo wysokiej
Zawartość białka 4 mała do średniej
Grupa jakościowa A  

 

Źródło danych: Beschreibende Sortenliste 2014 - wyciąg
* - zimotrwałość oceniona w ramach oficjalnych doświadczeń PDOiR 2013 w Polsce

a1 - przeciętny poziom agrotechniki
a2 - wysoki poziom agrotechniki