B2Seeds - produkcja nasion i zbóz

Produkcja i sprzedaż materiału siewnego do firm

Jęczmień ozimy

KWS Tenor

Majster w plonie.

* odmiana z katalogu EU

PROFIL ODMIANY:

Jakość:

Masa hektolitra 5 średnia
Wyrównanie ziarna 7 wysokie
Termin dojrzałości 6 średni do późnego
Wysokość roślin 6 średnie do wysokich
Skłonność do wylegania 4 mała do średniej
Łamliwość kłosówa 6 średnia do dużej
Łamliwość źdźbła 4 mała do średniej
Skłonność do wymarzania 4 mała do średniej

Podatność na choroby:

Mączniak 3 mała
Plamistość siatkowa 7 wysoka
Rynchosporioza 4 mała do średniej
Rdza jęczmienia 3 mała

 

Struktura plonu:

Masa 1000 ziaren (g) 7 duża
Plon ziarna a1 8 wysoki do bardzo wysokiego
Plon ziarna a2 9 bardzo wysoki

 

Źródło danych: Beschreibende Sortenliste 2014 - wyciąg.

a1 - przeciętny poziom agrotechniki; a2 - wysoki poziom agrotechniki.

KWS Kosmos

Lepszy wymiar plonowania.

Profil odmiany:

Kierunek użytkowania: pastewny
Rok wpisania do Krajowego Rejestru: 2015

Właściwości plonotwórcze:

Rzędowość wielorzędowy
Plon ziarna*a1 [% wzorca] 107
Plon ziarna*a2 [% wzorca] 106
Masa 1000 ziarn [g] 46,7

 

Odporność na choroby:

Pleśń śniegowa [skala 9°] 7,7
Mączniak prawdziwy [skala 9°] 7,2
Plamistość siatkowa [skala 9°] 7,4
Rdza jęczmienia [skala 9°] 7,1
Rynchosporioza [skala 9°] 8
Ciemnobrunatna plamistość [skala 9°] 7,1
Żółta karłowatość jęczmienia [skala 9°] 7,3

Cechy rolniczo-użytkowe:

Reakcja na Al+++ [wyniki zbonitowane] 5
Wysokość roślin a1 [cm] 97
Wyleganie [skala 9°] 7
Kłoszenie [dni od 01.01] 136
Dojrzałość woskowa [dni od 01.01] 186

 

Jakość:

Wyrównanie ziarna (> 2,2 mm) [%] 96
Gęstość ziarna w stanie zsypnym [wyniki zbonitowane] 5
Zawartość białka [(N x 6,25)] [wyniki zbonitowane] 5

 

* - Średni plon z doświadczeń 2013-2015 (ze wszystkich lat badań, w których dana odmiana występowała - trzech, dwóch lub jednego), wyliczony na podstawie Listy Opisowej Odmian 2016.

Skala 9°:
• 1 - ocena najmniej korzystna,
• 9 - ocena najbardziej korzystna.