B2Seeds - produkcja nasion i zbóz

Produkcja i sprzedaż materiału siewnego do firm

Owies

KWS Contender

Nowy, prawie hybrydowy wymiar owsa.

PROFIL ODMIANY:

Dane fenologiczne:

Zabarwienie plewek   żółte
Termin wiechowania 4 wczesny do średniego
Termin dojrzałości 5 średni

Wysokość:

Wysokość 5 średnia

 

Tendencja do:

Wylegania 6 średnia do wysokiej
Łamliwości źdźbeł 6 średnia do wysokiej
Opóźnienia dojrzewania słomy 5 średnia

Podatność na choroby:

Mączniaka 6 średnia do wysokiej
Plamistość liści 5* średnia
Rdza wieńcowa - brak danych

 

Cechy odmiany:

Krzewistość 4 mała do średniej
Liczba ziaren w wiechach 5 średnia
Masa tysiąca ziaren 8 wysoka do bardzo wysokiej
Plon poziom a1 6 średni do wysokiego
Plon poziom a2 6 średni do wysokiego

Jakość:

Udział łuski 4 mały do średniego
Udział ziaren niełuskanych 8 wysoki do bardzo wysokiego
Masa hektolitra 4 niska do średniej

 

Flamingsgold

Moc plonowania połączona z jakością.

PROFIL ODMIANY:

Właściwości plonotwórcze:

Plon ziarna na poziomie a1 6 wysoki
Plon ziarna na poziomie a2 6 wysoki
Masa 1000 ziarn 8 duża do bardzo dużej
Wyrównanie ziarna (>2,0 mm) 8 duża do bardzo dużej
Wyrównanie ziarna (>2,5 mm) 7 duże

Podatność na choroby:

Mączniak prawdziwy 5 średnia
Rdza wieńcowa 5* średnia
Plamistości liści 5* średnia

 

Cechy rolniczo-użytkowe:

Termin wiechowania 5 średni
Termin dojrzewania 5 średni
Wysokość roślin na poziomie a1 5 średnia
Skłonność do wylegania 6 średnia do dużej
Podatność na łamliwość źdźbła 6 średnia do dużej
Opóźnienie dojrzewania słomy 4 małe do średniego

Jakość:

Zabarwienie plewek   żółte
Udział łuski 3 mały
Masa hektolitra 5 średnia