B2Seeds - produkcja nasion i zbóz

Produkcja i sprzedaż materiału siewnego do firm

Jęczmień jary

KWS Orphelia

Wybitny potencjał budowania plonu.

PROFIL ODMIANY:

Kierunek użytkowania: browarny
Rok wpisania do Krajowego Rejestru: 2013

Właściwości plonotwórcze:

Plon ziarna*a1 [% wzorca] 102
Plon ziarna*a2 [% wzorca] 101
Masa 1000 ziarn [g] 47,9

 

Odporność na choroby:

Mączniak prawdziwy [skala 9°]: 8,2
Plamistość siatkowa [skala 9°] 7,3
Rdza jęczmienia [skala 9°] 7,3
Rynchosporioza [skala 9°] 7,9
Ciemnobrunatna plamistość [skala 9°] 7,1

Cechy rolniczo-użytkowe:

Reakcja na Al+++ [skala 9°] 5
Wysokość roślin [cm] 71
Wyleganie [skala 9°] 6,3
Kłoszenie [liczba dni od 01.01] 157
Dojrzałość woskowa [liczba dni od 01.01] 204

 

Jakość:

Wyrównanie ziarna (> 2,5 mm) [%] 89
Gęstość ziarna w stanie zsypnym [% wzorca] [skala 9°] 3
Zawartość białka (N x 6,25) [skala 9°] 4

 

Skala 9°:
• 1 - ocena najmniej korzystna,
• 9 - ocena najbardziej korzystna.

KWS Atrika

Wyznacza standardy plonowania.

PROFIL ODMIANY:

Kierunek użytkowania: pastewny
Rok wpisania do Krajowego Rejestru: 2013

Właściwości plonotwórcze:

Plon ziarna*a1 [% wzorca] 102
Plon ziarna*a2 [% wzorca] 101
Masa 1000 ziarn [g] 50,9

 

Odporność na choroby:

Mączniak prawdziwy [skala 9°]: 8,2
Plamistość siatkowa [skala 9°] 6,8
Rdza jęczmienia [skala 9°] 7,4
Rynchosporioza [skala 9°] 7,6
Ciemnobrunatna plamistość [skala 9°] 6,9

Cechy rolniczo-użytkowe:

Reakcja na Al+++ [skala 9°] 5
Wysokość roślin [cm] 78
Wyleganie [skala 9°] 6,5
Kłoszenie [liczba dni od 01.01] 155
Dojrzałość woskowa [liczba dni od 01.01] 204

 

Jakość:

Wyrównanie ziarna (> 2,5 mm) [%] 94
Gęstość ziarna w stanie zsypnym [skala 9°] 5
Zawartość białka (N x 6,25) [skala 9°] 6

 

Skala 9°:
• 1 - ocena najmniej korzystna,
• 9 - ocena najbardziej korzystna.

KWS Olof

Wybitna zdrowotność liści i wysoki plon.

PROFIL ODMIANY:

Kierunek użytkowania: pastewny
Rok wpisania do Krajowego Rejestru: 2010

Właściwości plonotwórcze:

Plon ziarna*a1 [% wzorca] 101
Plon ziarna*a2 [% wzorca] 100
Masa 1000 ziarn [g] 48

 

Odporność na choroby:

Mączniak prawdziwy [skala 9°]: 8,1
Plamistość siatkowa [skala 9°] 7,6
Rdza jęczmienia [skala 9°] 8
Rynchosporioza [skala 9°] 8
Ciemnobrunatna plamistość [skala 9°] 7,4

Cechy rolniczo-użytkowe:

Reakcja na Al+++ [skala 9°] 5
Wysokość roślin [cm] 77
Wyleganie [skala 9°] 6,3
Kłoszenie [liczba dni od 01.01] 158
Dojrzałość woskowa [liczba dni od 01.01] 204

 

Jakość:

Wyrównanie ziarna (> 2,5 mm) [%] 86
Gęstość ziarna w stanie zsypnym [skala 9°] 4
Zawartość białka (N x 6,25) [skala 9°] 4

 

Skala 9°:
• 1 - ocena najmniej korzystna,
• 9 - ocena najbardziej korzystna.