B2Seeds - produkcja nasion i zbóz

Produkcja i sprzedaż materiału siewnego do firm

Rzepak liniowy

Birdy

Plony wysokich lotów.

Jednostka siewna = 2 mln żywych nasion.

Profil odmiany:

Dynamika rozwoju:

Rozwój jesiennyszybki
Start wiosennej wegetacjiwczesny
Termin kwitnieniaśredni
Dojrzałość technicznaśrednia
Wysokość roślinwysokie

Odporność na:

Wymarzanieponiżej średniej
Wyleganiewysoka
Suchą zgniliznęwysoka
Zgniliznę twardzikowąśrednia

Wymagania glebowe: typowe dla rzepaku (klasa II-IVa).

Odmiana BIRDY należy do odmian o średniej długości kwitnienia, co jest kompromisem pomiędzy efektywnością zapylenia a podatnością roślin na zgniliznę twardzikową. Czerń krzyżowych (Alternaria brassicae) jest jedną z najczęściej występujących chorób roślin z rodzaju Brassica. Objawem chorobowym są czarne plamki (zarodniki konidialne) na liściach i łuszczynach. Wystąpienie czerni krzyżowych powoduje obniżenie plonu nasion oraz jego jakości. Odmiana BIRDY wykazuje wysoką odporność na ten patogen.

Quartz

Wyciśniesz więcej!

Jednostka siewna = 2 mln żywych nasion.

Profil odmiany:

Dynamika rozwoju:

Rozwój jesiennyśredni
Start wiosennej wegetacjiśredni
Termin kwitnieniaśredni
Dojrzałość technicznawczesna do średniej
Wysokość roślinniskie

Odporność na:

Wymarzaniebardzo wysoka
Wyleganiebardzo wysoka
Suchą zgniliznęwysoka
Zgniliznę twardzikowąśrednia

Wymagania glebowe: typowe dla rzepaku (klasa II-IVa).

QUARTZ należy do odmian niskich, dzięki czemu jego zbiór jest mniej energochłonny. Rośliny przed spoczynkiem nie mają tendencji do strzelania w łodygę i tworzą niską, zwartą rozetę niezwykle odporną na przemarznięcie. Wiosną odmiana nie startuje szybko z wegetacją, co czyni ją mało podatną na wtórne przemarznięcia. Mimo swojego opóźnienia w rozwoju wiosennym dojrzewa dość wcześnie za sprawą wytwarzania niskiej biomasy. Kwiaty rzepaku posiadają otwarte nektarniki, które wydzielają dużo łatwo dostępnego dla pszczół nektaru. Dzienna produkcja waha się od 0,2 do 2 mg/kwiat. Długi okres kwitnienia wpływa dodatnio na zapylanie kwiatów przez owady.

Sherlock

Odkryj potęgę plonowania.

Jednostka siewna = 2 mln żywych nasion.

Profil odmiany:

Dynamika rozwoju:

Rozwój jesiennyszybki
Start wiosennej wegetacjiwczesny
Termin kwitnieniawczesny
Dojrzałość technicznabardzo wczesna
Wysokość roślinwysokie

Odporność na:

Wymarzaniepowyżej średniej
Wyleganieponiżej średniej
Suchą zgniliznęśrednia
Zgniliznę twardzikowąśrednia

Wymagania glebowe: typowe dla rzepaku (klasa II-IVb+).

Odmiana populacyjna SHERLOCK jest jedną z najchętniej uprawianych w Polsce. Kumulacja pożądanych cech oraz wysokie i wierne plonowanie tej odmiany populacyjnej powodują jej ogromną popularność. Na co 10-tym hektarze uprawy rzepaku populacyjnego w naszym kraju możemy spodziewać się odmiany SHERLOCK! Wczesny i krótki okres kwitnienia SHERLOCKA sprzyja mniejszemu porażeniu przez Sclerotinia spp. (zgniliznę twardzikową) oraz wyrównanemu dojrzewaniu nasion.