B2Seeds - produkcja nasion i zbóz

Produkcja i sprzedaż materiału siewnego do firm

Bobik

Fuego

Sprawdzona wydajność.

FUEGO nadaje się do uprawy na każdym typowym dla bobiku stanowisku, ale najlepiej plonuje na średnich i dobrych. Dzięki znakomitej odporności na wyleganie doskonale udaje się na glebach zasobnych w azot. Warto zwrócić uwagę również na wysoką masę tysiąca nasion "7" (w skali 9 st. wg BSA) która w połączeniu z wysokim plonem ziarna pozwala osiągnąć bardzo zadowalający plon białka z ha. Wszystkie te cechy razem stanowią o sile i atrakcyjności FUEGO oraz sprawiają że niezmiennie od 2011 roku jest to najpopularniejszy bobik w Niemczech (powierzchnia reprodukcji w 2014 wg BSA).

Rozwój:

Termin kwitnienia 4
Termin dojrzewania 5
Wysokość roślin 5
Typ wzrostu Tradycyjny
Odporność na wyleganie 8

Tolerancja na choroby:

Askochytoza 5
Szara pleśń 4
Rdza bobiku 6

Struktura plonu:

Potencjał plonu 7
Zawartość białka 4
Plon białka 7
MTN 7
Zawartość tanin tradycyjna
Termin wysiewu Wiosną jak najwcześniejszy. Siewki znoszą przymrozki do -5 st. C
Gęstość siewu (nasiona/m2) 35-50 w rozstawie rzędów 25-45 cm
Głębokość siewu (cm) Gleby lekkie Gleby ciężkie
8-10 6-8
Nawożenie azotowe (kg N/ha) Bez nawożenia azotem
Ochrona fitosanitarna We współpracy z lokalnymi ośrodkami doradczymi