B2Seeds - produkcja nasion i zbóz

Produkcja i sprzedaż materiału siewnego do firm

Sorgo

KWS Bulldozer

Gigantyczna wydajność.

KWS Tarzan

Gwarantuje wysokie plony.