B2Seeds - produkcja nasion i zbóz

Produkcja i sprzedaż materiału siewnego do firm

Odmiany wczesne

Coryphee

Ultrawczesna na ziarno i kiszonkę.

W uprawie na ziarno::

• ultrawczesna odmiana ziarnowa - 24,6% wilg. podczas zbioru i plon suchego ziarna 10,83 t/ha, najsuchsza wśród 37 badanych odmianw CCA COBORU na północy Polski w 2014 r.,
• doskonale oddaje wodę z ziarna przed zbiorem - najsuchsze ziarno (23,6% i plon suchego ziarna 11,56 t/ha) wśród 117 badanych odmianw CCA COBORU w całej Polsce w 2014 r.,
• polecana do przemiału na grys,
• stabilna łodyga i tolerancja na Fusarium spp.

W uprawie na kiszonkę:

• bardzo wysoki (ponad 57%) udział kolb w plonie ogólnym suchej masy,
• wysoka koncentracja energii w kiszonce - ponad 44% wskaźnik koncentracji energii,
• wydłużony okres przydatności do zbioru,
• tolerancja na Helminthosporium i Kabatiella.

Kwintus

Nowość - rejestracja 2016.

Najwyższy plon suchego ziarna w grupie wczesnej w doświadczeniach rejestracyjnych COBORU w latach 2014-2015 – dał najwyższy plon suchego ziarna w grupie wczesnej: 95 dt/ha (14% wilgotności) i o wilgotności ziarna podczas zbioru – 23,9%.

Ziarno typu pośredniego pomiędzy szklistym i zębokształtnym. Rośliny dość niskie, w typie ziarnowym o dużej odporności na wyleganie. Udział rdzenia w masie kolby średni. Kolby bardzo grube i zwykle w pełni zaziarnione na szczycie. Ma dość dużą odporność na fuzariozę kolb i głownię kolb. Wigor wzrostu początkowego bardzo dobry. Po dojrzeniu ziarna liście i łodygi zasychają.

Przydatna do uprawy na ziarno w całej Polsce.

Silvinio

Wielokrotny rekordzista grupy wczesnej COBORU.

W uprawie na ziarno:

• 1. miejsce w wysokości plonu w PDO COBORU w 2014 r. w grupie wczesnej - 26,1% wilg. podczas zbioru i plon suchego ziarna 11,92 t/ha,
• 1. miejsce wśród wszystkich grup wczesności w PDO COBORU w 2014 r. i 2. miejsce w 2013 r. pod względem wartości dochodu brutto,
• 2. miejsce w grupie wczesnej: 25,7% wilg. podczas zbioru i plon suchego ziarna 13,16 t/ha w doświadczeniach rozpoznawczych CCA COBORU w całej Polsce w 2014 r.,
• sprawdzone do produkcji grysu,
• bardzo dobra omłacalność,
• stabilne rośliny, tolerancja na Fusarium spp.,
• średniowysokie rośliny z nisko osadzonymi kolbami typu flex, dojrzewają równolegle z ziarnem.