B2Seeds - produkcja nasion i zbóz

Produkcja i sprzedaż materiału siewnego do firm

Odmiany średniowczesne

Agro Polis

Odmiana uniwersalna o podwyższonej zdrowotności.

W uprawie na ziarno:

• 15,0 t/ha suchego ziarna (108% średniej) i 26% wilgot. w doświadczeniach w SDOO Pawłowice w 2014 r.,
• 13,9 t/ha suchego ziarna (112% średniej) i 30,9% wilgot. podczas zbioru w doświadczeniach ścisłych KWS w Polsce i Niemczech (4 miejscowości),
• wysoka tolerancja na patogeny wywołujące choroby liści (Helminthosporium spp. i Kabatiëlla spp.) i Fusarium spp.

W uprawie na kiszonkę:

• wysoki potencjał plonu (20,7 t/ha plonu suchej masy całych roślin) w doświadczeniach rejestracyjnych COBORU w 2014 r.
• 56,1% udziału plonu kolb w plonie ogólnym (COBORU 2014),
• silny stay-green – wydłużony o 10-14 dni termin optymalnego zbioru.

Ambrosini

Mistrz gleb mozaikowatych.

W uprawie na ziarno:

• 11,8 t/ha suchego ziarna o wilgotności podczas zbioru 25,9% w dośw. porejestrowych PDO COBORU za lata 2011-2014 w całej Polsce,
• 12,2 t/ha suchego ziarna o wilgotności podczas zbioru 30,4% w dośw. porejestrowych PDO COBORU za lata 2011-2014 na północy Polski,
• 12,56 t/ha suchego ziarna i wilg. podczas zbioru 24,7% w CCA COBORU 2012 i 12,57 t/ha suchego ziarna i wilg. 28% podczas zbioru w CCA COBORU 2014.

W uprawie na kiszonkę:

• 56,1% kolb w plonie i plon 20,5 t/ha SM całych roślin w dośw. PDO COBORU w latach 2011-2014,
• polecana na wysokoenergetyczną kiszonkę.

Figaro

W uprawie na ziarno:

• wysoki potencjał plonu ziarna potwierdzony w bardzo suchym roku 2015w doświadczeniach rejestracyjnych COBORU -106,1 % plonu wzorca grupy średniowczesnej i niska wilgotność ziarna - 22,2%,
• doskonały wigor początkowy umożliwia uprawę na ziarno i kiszonkęna wszystkich rodzajach gleb, również zimnych,
• podwyższona zdrowotność liści przeciwko patogenom grzybowym(odmiana przydatna w uproszczonych systemach uprawy gleby).

W uprawie na kiszonkę:

• wybitnie wysokie plony suchej masy i energii z 1 ha (109% plonu wzorca) dają możliwość produkcji wysokoenergetycznej kiszonki na proporcjonalnie mniejszej powierzchni,
• doskonały stay-green i do końca zdrowe liście oraz kolby to dodatkowe 10 dni na bezpieczny zbiór na kiszonkę.

Ricardinio

Rekordowo plonująca na suche i zdrowe ziarno.

W uprawie na ziarno:

• miejsce (plon suchego ziarna 13,4 t/ha i wilgot. podczas zbioru 24,2%) w 2011 r. i 2. miejsce w 2010 r. w plonie ziarna w PDO COBORU i PZPK,
• miejsce w dochodzie brutto wśród badanych odmian wczesnych i średniowczesnych w badaniach rozpoznawczych COBORU 2014(plon suchego ziarna 13,5 t/ha i wilgot. podczas zbioru 26,3%),
• ziarno efektywnie oddaje wodę (szybki dry-down),
• doskonała omłacalność (mało połamanych ziaren).

W uprawie na kiszonkę:

• wysokie zawartości skrobi w kiszonce w badaniach PDO COBORU 2011-2014: średnio 55% plonu suchej masy kolb w ogólnym plonie suchej masy.

Rivaldinio KWS

Wybitnie tolerancyjna na patogeny grzybowe liści.

W uprawie na ziarno:

• plon suchego ziarna 11,4 t/ha i wilgotności podczas zbioru 25,7% w doświadczeniach rejestracyjnych COBORU za lata 2012-2013,
• plon suchego ziarna 13,0 t/ha o wilgotności 27% podczas zbioru w doświadczeniach rozpoznawczych COBORU i 11,9 t/ha suchego ziarna o wilgot. 27,7 % podczas zbioru w dośw. porejestrowych PDO w 2014 r.,
• 12,1 t/ha ziarna o wilg. 14% i wilgotności podczas zbioru 31,8% w dośw. porejestrowych PDO na północy Polski w 2014 r.

W uprawie na kiszonkę:

• ponad 56% udziału plonu kolb w plonie ogólnym SM,
• bardzo zdrowe liście (odmiana bardzo przydatna w uproszczonych systemach uprawy gleby),
• stay-green - wydłużony termin zbioru na kiszonkę.

Toninio

Wysokie plony ziarna i dochód brutto w całej Polsce.

W uprawie na ziarno:

• 13,77 t/ha plonu suchego ziarna (29,5% wilgot. podczas zbioru) w dośw. rozpoznawczych CCA COBORU w 2014 r.,
• 12,25 t/ha suchego ziarna i 27,1% wilgot. podczas zbioru w PDO COBORU w 2014 r. i 1. miejsce w dochodzie brutto w grupie średniowczesnej,
• wybitnie wysokie plony suchego ziarna również w trudniejszych warunkach klimatycznych - 1. miejsce w dośw. CCA COBORU i PZPK na północy Polski w 2013 r. (pod względem indeksu plonu i wartości dochodu brutto).

W uprawie na kiszonkę:

• wysoki potencjał plonu (21,9 t/ha plonu suchej masy całych roślin) w doświadczeniach CCA COBORU w 2013 r. i 56,3 % udziału plonu kolb w plonie ogólnym,
• bardzo wysokie rośliny.