B2Seeds - produkcja nasion i zbóz

Produkcja i sprzedaż materiału siewnego do firm

Odmiany średniopóźne

Ronaldinio

Od 8 lat wzorzec stabilnego plonu ziarna i kiszonki.

W uprawie na ziarno:

• w latach 2009-2012 była najczęściej uprawianą odmianą kukurydzy w Europie,
• nieduże wymagania glebowe i wysoka tolerancja na suszę,
• najwyższy plon ziarna w doświadczeniach rejestrowych COBORU w ekstremalnie suchym 2006 r. (106,9% wzorca plonu suchego ziarna),
• jedna z najwyżej i najstabilniej plonujących odmian w zmiennych pogodowo ostatnich ośmiu latach.

W uprawie na kiszonkę:

• optymalne połączenie parametrów ilościowych i jakościowych w użytkowaniu na kiszonkę,
• bardzo wysoka strawność całych roślin w zakresie 72,1 do 77,7% oraz NEL od 7,41 do 7,67 MJ/kg SM (laboratorium KWS, Einbeck).