B2Seeds - produkcja nasion i zbóz

Produkcja i sprzedaż materiału siewnego do firm

B2Seeds Sp. z o.o.

Jesteśmy spółką nasienno-handlową z segmentu B2B i obsługujemy firmy w zakresie nasion oraz kontraktacji w grochu i owsie. Specjalizujemy się w genetyce KWS. Kontraktacje zawsze opieramy na naszych odmianach.

Razem z Agromor, spółką kooperujacą z nami posiadamy 17 odmian wyłącznościowych różnych gatunków upraw polowych.

Nasiona są produkowane w zakładzie Agromor, który dysponuje 4 liniami produkcyjnymi i posiada jako pierwsza firma nasienna w Polsce certyfikat ESTA w nasionach zbóż. Certyfikat ten potwierdza najwyższą jakość produkowanego materiału siewnego.

Aktualności:

Naszym produktom warto zaufać!

Paweł Łuczak